אודות העמותה


מילת פתיחה

המוסיקה נחשבת לשפה המתנוססת בראש כל האומנויות, היא חודרת במהרה אל הלב והרגש, טמון בה כוח ביטוי הפורץ למעמקי הנפש והשפעה מאגית שאינה מצויה באף אומנות אחרת.

העמותה שואפת להוראת מוסיקה במשמעותה האמיתי ולא המסחרי, היא מבצעת כל מה שנכון בהוראת המוסיקה לפי כל הכללים ואמות המידה בכנות ונאמנות.

עמותת אלכרמל למוסיקה שואפת לשפר את רמת המוסיקה בחיפה ובארץ וליצור דור שייחשף למוסיקה בכל סוגיה וגווניה העולמיים, החדרת המוסיקה והזמר לכל בית. כמו כן שואפת לטפוח הוראת המוסיקה בחברה בכלל ובקרב ילדים ונערים מתבגרים בפרט ולהפכה לחלק בלתי נפרד מהחינוך בחברתנו המתפתחת באופן מהיר.

הקמת העמותה

מר אלבר בלאן הוגה רעיון הקמת   עמותת אלכרמל למוסיקה, עסק בהוראת המוסיקה במספר בתי ספר בחיפה.  השאיפה של אלבר הייתה ונשארה  על מנת לשרש רוח המוסיקה בתלמידיו.  בשיתוף פעולה עם קולגות להוראת המוסיקה נבע הרעיון להקמת  עמותה  אשר נוסדה ונרשמה כחוקית ב– 1995, וכך החלו ביחד לבסס דור של צעירים מוסיקאים ונגנים על תרבות המוסיקה המזרחית הקלאסית והעכשווית.

לכל חבר הנהלה יש  האחריות  לנוהל תקין של העמותה מבחינות הנל: אדמיניסטרטיבית, תקציבית, ניהולית וקשרי חוץ.

לפי חוקת העמותות מתבצע בחירות כל מספר שנים וכך מתחלפים תפקידי  יור העמותה, הגזבר ומזכיר העמותה.

העמותה נתמכת עי משרד  התרבות והספורט, עיריית חיפה, ארגונים ואנשים פרטיים.

שלח אימייל